Hvordan bliver jeg medlem?

For at blive Sct. Georgs Gilde skal du være myndig og have et godt om­dømme, det er ikke et krav at du tidligere har været aktiv i spejderbevægelsen.
Da Sct. Georgs Gildet ikke kan betragtes som en forening, som du blot kan melde dig ind i, skal du have en forslagsstiller, gerne et medlem som kender dig godt, og som mener, at gildet vil være noget for dig.
Betragt det som en anerkendelse at blive opfordret til medlemskab af Sct. Georgs Gildet.

Gildet er et forum, der tilbyder dig deltagelse i spændende og givende gildemøder, der giver mulighed for ro og tid til eftertanke.

Har ovenstående vækket din interesse, så kontakt Sct. Georgs Gildet i Nordborg her https://nordborggildet.dk/kontakt